Grandmaster Si-Jo Leung Ting w Polsce!

Odwiedziny Grandmastera z Hongkongu dla osób ćwiczących Wing Tsun Kung Fu to zawsze wielkie wydarzenie. W tym roku Si-Jo Leung Ting przyjechał do Warszawy, aby poprowadzić dwudniowe seminarium (9-10 listopada 2013 r.). Skupił się na elementach formy Siu Nim Tau, Chum Kiu oraz Biu Jee oraz praktycznych zastosowaniach w walceruchów w nich zawartych. Wiele też mówił o koncepcji Wing Tsun Kung Fu oraz pracy, jaką trzeba włożyć w jej zrozumienie. Dziękujemy Si-Jo!Sijo Leung Ting polska poland

ZAJĘCIA PROWADZI
kung fu wing tsun bemowo bielany warszawa Si-Mei Aleksandra Karp (5. stopień mistrzowski IWTA, E.E.W.T.O.)
DZIEJE WING TSUN
kung fu historia wing tsun warszawa bemowo ip man Historia Wing Tsun od pięciu mistrzów z klasztoru Shaolin po Wielkiego Mistrza Yip Mana i jego uczniów
SZKOLIMY SŁUŻBY MUNDUROWE
kung fu wojsko policja wing tsun warszawa Istnieje specjalny program treningowy skierowany do żołnierzy, jednostek i skutecznych technik samoobrony pracowników straży miejskiej i służb ochrony pogranicza
SZTUKA WALKI DLA KOBIET
kung fu dla kobiet sztuki walki wing tsun W Wing Tsun Kung Fu siła przeciwnika jest wykorzystywana przeciwko niemu samemu
NALEŻYMY DO
kung fu sztuki walki wing tsun warszawa stowarzyszenie