Seminarium Wiosenne 2013 w Warszawie

seminarium wing tsun

Zbliża się Seminarium Wiosenne w Warszawie z Si-Kungiem Norbertem Madayem (9. st. mistrzowski). W dniach 16-17 marca 2013 r. odbędzie się intensywny weekendowy trening, podczas którego Si-Kung zaprezentuje zaawansowane techniki samoobrony. Seminarium zakończy się egzaminami na wyższe stopnie uczniowskie.

ZAJĘCIA PROWADZI
kung fu wing tsun bemowo bielany warszawa Si-Mei Aleksandra Karp (4. stopień mistrzowski IWTA, E.E.W.T.O.)
DZIEJE WING TSUN
kung fu historia wing tsun warszawa bemowo ip man Historia Wing Tsun od pięciu mistrzów z klasztoru Shaolin po Wielkiego Mistrza Yip Mana i jego uczniów
SZKOLIMY SŁUŻBY MUNDUROWE
kung fu wojsko policja wing tsun warszawa Istnieje specjalny program treningowy skierowany do żołnierzy, jednostek i skutecznych technik samoobrony pracowników straży miejskiej i służb ochrony pogranicza
SZTUKA WALKI DLA KOBIET
kung fu dla kobiet sztuki walki wing tsun W Wing Tsun Kung Fu siła przeciwnika jest wykorzystywana przeciwko niemu samemu
NALEŻYMY DO
kung fu sztuki walki wing tsun warszawa stowarzyszenie