Wing Tsun – Nigdy nie jesteś ślepy / You are never blind

Ćwiczenia chi-sau wykonane z zasłoniętymi oczami to najbardziej wymagające element w nauce Wing Tsun Kung fu. Pokaz takich technik wymaga refleksu czucia na bardzo dobrym poziomie. Z dumą prezentujemy nagranie, na którym Si-Jee Aleksandra Karp (5 st. mistrzowski), instruktorka szkoły Wing Tsun Na Bemowie, wykonuje te ćwiczenia z Grandmasterem Sikungiem Norbertem Madayem (9. st. mistrzowski).

ZAJĘCIA PROWADZI
kung fu wing tsun bemowo bielany warszawa Si-Mei Aleksandra Karp (5. stopień mistrzowski IWTA, E.E.W.T.O.)
DZIEJE WING TSUN
kung fu historia wing tsun warszawa bemowo ip man Historia Wing Tsun od pięciu mistrzów z klasztoru Shaolin po Wielkiego Mistrza Yip Mana i jego uczniów
SZKOLIMY SŁUŻBY MUNDUROWE
kung fu wojsko policja wing tsun warszawa Istnieje specjalny program treningowy skierowany do żołnierzy, jednostek i skutecznych technik samoobrony pracowników straży miejskiej i służb ochrony pogranicza
SZTUKA WALKI DLA KOBIET
kung fu dla kobiet sztuki walki wing tsun W Wing Tsun Kung Fu siła przeciwnika jest wykorzystywana przeciwko niemu samemu
NALEŻYMY DO
kung fu sztuki walki wing tsun warszawa stowarzyszenie