Si-Kung w Lublinie uczy chi-sao – wideo

Wideo ze spotkania z Si-Kungiem Norbertem Madayem (9. st. mistrzowski IWTA, EEWTO). Spędziliśmy cały dzień z mistrzem ćwicząc pierwszą sekcję chi-sao. Dużo nowych informacji, dużo dobrych wspomnień i bardzo dużo materiału do wypracowania. Gratulujemy uczniom bemowsko-bielańskiej sekcji, którzy brali udział w wydarzeniu awansu na wyższe stopnie uczniowskie Wing Tsun Kung fu.

ZAJĘCIA PROWADZI
kung fu wing tsun bemowo bielany warszawa Si-Mei Aleksandra Karp (5. stopień mistrzowski IWTA, E.E.W.T.O.)
DZIEJE WING TSUN
kung fu historia wing tsun warszawa bemowo ip man Historia Wing Tsun od pięciu mistrzów z klasztoru Shaolin po Wielkiego Mistrza Yip Mana i jego uczniów
SZKOLIMY SŁUŻBY MUNDUROWE
kung fu wojsko policja wing tsun warszawa Istnieje specjalny program treningowy skierowany do żołnierzy, jednostek i skutecznych technik samoobrony pracowników straży miejskiej i służb ochrony pogranicza
SZTUKA WALKI DLA KOBIET
kung fu dla kobiet sztuki walki wing tsun W Wing Tsun Kung Fu siła przeciwnika jest wykorzystywana przeciwko niemu samemu
NALEŻYMY DO
kung fu sztuki walki wing tsun warszawa stowarzyszenie