Zimowy obóz Wing Tsun Kung Fu – Zapokane 2014

Tydzień obozu Wing Tsun Kung Fu z Si-Kungiem Máday Norbertem (9. stopień mistrzowski) minął na nauce Biu Jee. Analiza tej mistrzowskiej formy krok po kroku oraz aplikacje pozwalające zastosować w praktyce poznane ruchy – tym zajmowaliśmy się podczas pięciu dni treningów. Na zakończenie tradycyjnie odbyły się egzaminy na wyższe stopnie uczniowskie. Ale nie tylko…

ZAJĘCIA PROWADZI
kung fu wing tsun bemowo bielany warszawa Si-Mei Aleksandra Karp (5. stopień mistrzowski IWTA, E.E.W.T.O.)
DZIEJE WING TSUN
kung fu historia wing tsun warszawa bemowo ip man Historia Wing Tsun od pięciu mistrzów z klasztoru Shaolin po Wielkiego Mistrza Yip Mana i jego uczniów
SZKOLIMY SŁUŻBY MUNDUROWE
kung fu wojsko policja wing tsun warszawa Istnieje specjalny program treningowy skierowany do żołnierzy, jednostek i skutecznych technik samoobrony pracowników straży miejskiej i służb ochrony pogranicza
SZTUKA WALKI DLA KOBIET
kung fu dla kobiet sztuki walki wing tsun W Wing Tsun Kung Fu siła przeciwnika jest wykorzystywana przeciwko niemu samemu
NALEŻYMY DO
kung fu sztuki walki wing tsun warszawa stowarzyszenie